HELP ONS 

Slag van majuba

Terreinplan

trust

help ons

Help Ons

Majuba behoort aan die volk. Daarom is dit ook die volk se plig om te help om Majuba in stand te hou en verbeterings aan te bring.

U word vriendelik gevra om te help met finansiële bydrae.

1.

Help deur debietorderopdrag.

Stuur na sekretaris@majubatrust.co.za

2.

Eenmalige Finansiële bydrae.

BANKBESONDERHEDE VIR MAJUBA:
Rekening naam: Majuba-Boerevolktrust
Bank: FNB (Kolonade)
Takkode: 250 655
Rekening nommer: 623 8336 2119

Kontak Ons