TRUST 

Slag van majuba

Terreinplan

trust

help ons

Trust

Doel:

Die Majuba-Boerevolktrust is ‘n trust wat die gedenkplaas Majuba kragtens die trustakte wil behou en uitbou vir die gebruik deur die Boerevolk as ‘n waardige monument van die slag van Majuba van 27 Februarie 1881.

Die Majuba-Boerevolk Trust (11 trustees) is gestig om die Majuba terrein vir die Boerevolk en nageslag te bewaar. Die Trust ontvang geen befondsing vanaf die staat nie en word die geheel van alle uitgawes deur inkomste vanuit toegangsgeld en ook ons eie volk gedra. U is welkom om met die Trust te skakel vir enige spesiale gebruik van die terrein en wil die Trust ook sien dat Majuba voortdurend as terrein maar ook inspirasie in ons tyd verbeter. Die Trust hoor ook graag van u rakende enige voorstelle of klagtes. Skakel gerus ook indien u graag u ondersteuning wil aanbied.

Kontak Ons