Bespreek verblyf

Dagbesoekers

R 60.00 per volwassene per dag

R 40.00 per kind per dag

(Groepe van meer as 25 persone kry 20% afslag)

Kampering

a. Staanplek sonder krag: R 0 per staanplek (gratis staanplek, slegs ‘n fooi per persoon per dag)

b. Staanplek met krag: R 150 per staanplek per nag (Beperkte aantal beskikbaar)

c. Groep Staanplek (20m x 40m): R210 per nag

 

PLUS KAMPFOOI:

c. Volwassenes R 90 per persoon per nag
d. Leerlinge: R 40 per persoon per nag

Herberg

R 110.00 per persoon per nag.

(Groepe van meer as 25 persone kry 20% afslag)

Word ‘n burger

Kontak Ons

Voorsitter Majuba-Boerevolktrust

+27 82 320 4892

Sekretaris

+27 82 786 7310

e-pos

sekretaris@majubatrust.co.za