Majuba Kampnaweek 2021

KENNISGEWING

In die lig van regulasies handelend met Covid-19 en gepaardgaande beperkinge op openbare geleenthede is daar besluit om nie vir 2021 ‘n amptelike Majuba Fees aan te bied nie, maar sal die Majuba terrein steeds vir kampeerders op die naweek van 26 tot 28 Februarie 2021 beskikbaar wees. Die Majuba Trust het hierdie gewigtige besluit geneem deur met verantwoordelikheid na die wetlike beperkinge op Majuba van toepassing te kyk en sorg te dra dat ons verrigtinge steeds binne die raamwerk van die Covid-19 regulasies val. Omrede Majuba ‘n vakansieplaas is mag Majuba wel soos ʼn gewone vakansieoord ten volle kampeerders ontvang met die voorwaarde dat die nodige veiligheidsmaatreëls nagekom word.

Volksgenote word derhalwe graag genooi om die naweek van 27 Februarie 2021 op Majuba te kom kampeer. Die Slag van Majuba het 140 jaar gelede plaasgevind en alhoewel die Trust nie ‘n amptelike program mag aanbied nie beloof die naweek steeds om ʼn besondere geleentheid te wees. Toegang sal soos voorheen onderhewig aan die Majuba Trust se reëls wees en moet kampgenote verantwoordelikheid neem vir die nakoming van die Covid-19 regulasies.

Verdere inligting sal soos nodig op Facebook versprei word en word voornemende kampeerders versoek om die Majuba Boereoorlog Monument blad op Facebook dop te hou.

www.majubafees.co.za